ניתוח בדרך מצליחנית – שאלון

תגובות כבוי על ידי בתוך אימון לפיתוח קריירה
אוקטובר 3, 2013
 1. אילו קשיים אתה צופה בדרך להשגת מטרתך?
 2. כיצד אתה מתכונן לקראתם?
 3. מהי מקדמת הזמן שתתן לעצמך לטיפול בתקלות?
 4. כאדם ריאלי אתה יודע שאתה עלול לא להצליח להשיג את המטרה בניסיון הראשון
  • כיצד אתה מכין את עצמך נפשית לכך?
  • כיצד תתמודד עם המצב בשטח?
  • מהן האלטרנטיביות או הפעולות הבאות בהן תנקוט?
 5. באלו דימויים אתה מתרכז?
 6. האם אתה מוכן למאמץ שהדרך דורשת להשגת המטרה?