פעילות גופנית כלשהי במסגרת העבודה

תגובות כבוי על ידי בתוך אימון לפיתוח קריירה
אוקטובר 12, 2013

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות האישית והחברתית בתחומי הבריאות והספורט בכלל. ברחבי העולם כיום ישנם מיליוני אנשים המבצעים פעילות גופנית כלשהי במסגרת עבודתם. מלבד תרומתה הבלתי מוטלת בספק לבריאותו הגופנית והנפשית של העובד ידוע גם כי פעילות גופנית עם צוות העובדים עוזר בגיבוש לשיפור חברות הרמוניה והפחתת מאבקים פנימיים, שיפור תנאים, תחושת שייכות והתייחסות וע"י כך הגברת תפוקתו ותרומתו האישית למקום העבודה.

כבעל חברה או מנהל בארגון, חשוב לזכור כי המשאב החשוב ביותר הם העובדים. אנו רוצים כי העובדים יהינו ממקום עבודתם ויביאו את עצמם לתת את המרב בכל יום. עידוד העובדים לשפר את כושרם הגופני ולאמץ אורח חיים בריא ופעיל יתרום לחברה או לארגון בדרכים רבות.

עובד בעל כושר גופני גבוה יחלה פחות.
אדם אשר מתאמן באופן קבוע ומסודר יהיה חסין יותר " לוירוס התורן". ירידה בימי היעדרות ובהוצאות רפואיות הן התוצאה של עובד בעל כושר גופני גבוה.

עובד בעל כושר גופני גבוה יסבול פחות ממחלות כרוניות מסכנות חיים.
פעילות גופנית ידועה כאחד מהגורמים העוזרים לצמצם מחלות לב, לחץ דם, סוכרת ועוד.

לעובד בעל כושר גופני גבוה יש יותר אנרגיה ומרץ.
אחת ההשפעות המיטיבות של הכושר הגופני היא אנרגיה רבה יותר והפחתה בהרגשת עייפות. עודף אנרגיה זה מאפשר לעובד להיות מרוכז יותר ולהפיק מעצמו עבור הארגון הרבה יותר.

פעילות גופנית מסודרת ונכונה מעלה את רמת הביטחון העצמי.
עובד המתאמן בצורה קבועה יודע לעמוד בקשיים ובאתגרים שונים ומתוך כך מפתח בטחון עצמי. עובד כזה ישאף למצות את הפוטנציאל הגלום בו וידע להתמודד עם אתגרים שונים.

ע"י הטמעת ערכי אורח חיים בריא בשעות העבודה, העובדים מביעים צורך לפעילות גופנית נוספת מעבר לשעות העבודה, דבר המקנה למעסיק עובד פעיל, בריא וחדור מוטיבציה.

פעילות גופנית במקום העבודה יוצרת קשרים חברתיים אישיים.
אנשים המתאמנים יחד יוצרים אינטראקציה חברתית החורגת מגבולות מקום העבודה. אינטראקציה כזו יוצרת מקום עבודה חברתי ונעים יותר.

עובד בעל כושר גופני גבוה יודע להציב מטרות ולהשיג אותן.
חלק בלתי נפרד מתהליך האימון הגופני הוא הצבת מטרות ועמידה בהן. יכולת זו תבטא התנהגות דומה גם במצבים שאינן קשורים בהכרח לפעילות גופנית. אדם היודע לעמוד במטרות שהוצבו לו הנו דמות חשובה בכל ארגון.

עובד בעל כושר גופני גבוה תהיה לרוב "גישה" טובה יותר לכל דבר.
לאדם בעל יכולת גופנית ומנטלית טובה ישנה "גישה" חיובית יותר לכל דבר ועניין.

עובד בעל כושר גופני גבוה סובל פחות מלחצים ויודע להתמודד איתם בצורה טובה יותר.
פעילות גופנית סדירה ונכונה עוזרת להשתחרר מלחצים ולהפיג מתחים.

מקום עבודה המעודד את עובדיו להיות פעילים ולאמץ אורח חיים בריא מצטייר בעייני העובד כמקום אכפתי הדואג לרווחת עובדיו ומגביר בכך את המוטיבציה ואת הנאמנות למקום העבודה.

פעילות גופנית היא טובה לבריאות הגוף והנפש וכבר אמר הרמב"ם " העיקר הגדול בהתמדת הבריאות ודחיית רוב המחלות הוא בביצוע התעמלות גופנית". אולם, על מנת שפעילות זו תתרום ולא תזיק, תשפר ולא תגרע יש לעשות בצורה נכונה ומבוקרת. עם עליית המודעות לכל התחום הגדול והנרחב הזה כך גדלה גם הבורות והמידע המוטעה הנמצא אצל האוכלוסייה.